ทำแบบนี้ขวัญพนักงานขวัญกระเจิง

เสียงกระซิบมายัง C-13 เรื่องของการโยกย้ายพนักงานในขณะนี้สร้างความลำบากใจให้กับพนักงานเป็นอย่างมากในขณะที่นโยบายหลักของ ผว.เน้นการสร้างขวัญและกำลังใจของพนักงานเป็นหลักเนื่องจากองค์กรจะก้าวหน้าไปได้ไม่ว่าระบบจะดีอย่างไรแต่หากบางฝ่ายใช้นโยบายที่สวนทางคงยากที่จะประสบความสำเร็จฝ่ายนี้เคยปั่นปวนมาครั้งหนึ่งแล้วโดยการออกคำสั่งภายในระดับรองฝ่ายและ ผอ.กองไม่ได้รับรู้อะไรเลยเพื่อความเหมาะสมวันนี้กลับเข้าสู่วงจรแบบเดิม ๆ อีกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่รับฟังใครเหมือนเดิม จริงอยู่ในเรื่องนี้สหภาพฯ ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเป็นอำนาจของฝายบริหารแต่เมื่อพนักงานหลายคนบอกให้รับรู้ในเรื่องนี้คงจะเงียบเหมือนคลื่นกระทบฝั่งคงเป็นไปไม่ได้ในเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าสหภาพฯ ได้ยื่นเป็นข้อเรียกร้องประจำปี 2557 มีเรื่องของขอให้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานไม่ใช่แค่สร้างภาพเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดจึงขอให้ลองทบทวนดูและจะไม่บอกว่าเป็นฝ่ายไหนเชื่อว่าคงสืบค้นไม่ยากย้ายกันโดยอาศัยคำสั่งภายใน ผอ.ฝ่ายใครคัดค้านต้องเงียบอย่างเดียวเพราะ“คำว่าเจ้านาย”จะทำอย่างไรก็ได้เช่นนั้นหรือ…คำสั่งหลัก กคช.ออกได้ไม่นานใช้วิธีการยืมตัวแบบใครก็ขัดไม่ได้ตกลงคำสั่งไหนใหญ่กว่ากันทำเพื่ออะไรเป็นคำถามหาคำตอบเอาเอง…..

FacebookTwitterGoogle+Share

เบื้องหลังการขัดขวางไม่ให้จดนิติบุคคล

จากการนำเสนอข่าวของ C-13 ในการขัดขวางไม่ให้จดนิติบุคคลอาคารชุดของบริษัทแห่งหนึ่งมีที่มาทึ่ไปหากทำสำเร็จเนื่องจากการจดนิติบุคคลครั้งแรกต้องมีลูกค้าไปโอนกรรมสิทธิ์ด้วย 1 ราย การเคหะแห่งชาติในฐานะเจ้าของโครงการ ผู้จัดการบริษัทบริหารโครงการ โดยการจดทะเบียนครั้งแรกจะมีเวลาอีกหกเดือนในการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้าเพื่อสามารถเข้ามามีสิทธิ์ในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเป็นกรรมการนิติได้ในการจดนิติครั้งแรกคณะกรรมการจะมาจากพนักงานการเคหะแห่งชาติทั้งหมดและจะให้บริษัทเดิมบริหารต่ออีกหกเดือนแต่เหตุที่เกิดขึ้นไม่มีใครเห็นด้วยเกิดปัญหาตลอดจึงบอกเลิกสัญญาและให้ผู้ประกอบการรายใหม่บริหารงานเป็นอำนาจของ กคช.เมื่อเกิดปัญหาแลสหภาพเกาะติดเรื่องเหล่านี้เพราะ กคช.เสียประโยชน์ลูกบ้านเดือดร้อนจึงพยายามขัดขวางในสิ่งที่ไม่สมควรทำ เบื้องหลังทำอย่างไร C-13 เจาะลึกให้เห็นมีการส่งคนไปที่สำนักงานที่ดินถามผู้ติดต่องานทุกคนว่าเป็นลูกค้าการเคหะหรือไม่ในวันจดนิติต้องมีลูกค้าไปโอนกรรมสิทธิ์สองรายเพราะจดสองนิติปรากฏว่าเจอรายเดียวมาพร้อมกับแม่สิ่งที่ทำคือจ่ายเงินให้ 3000 บาทเพื่อให้กลับบ้านแต่โชคร้ายแม่รับเงินแทนและกลับบ้านส่วนลูกสาวคือเจ้าของหลบไปกินข้าวแล้วแอบมาพบพนักงานเพื่อจะโอนได้แถมยังมีเงินไม่พอจ่ายอีกก็ต้องออกให้ก่อนสุดยอดจริงๆ ส่วนรายที่สองไม่สามารถมาได้ติดงานด่วนเป็นพยาบาลการแก้ปัญหาโดยหัวหน้าสำนักงานลาดหลุมแก้วต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลปทุมธานีเพื่อเซ็นต์เอกสารนึ่คือเบื้องหลังในการทำงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องจนสามารถจดนิติบุบุคคลอาคารชุดเป็นผลสำเร็จ ส่วนการกระทำดังกล่าวเท่ากับการขุดหลุมฝังตัวเองอีกเรื่องการชอบอ้างรู้จักผู้บริหารสามารถเคลียปัญหาได้ก็อยากรู้เช่นกันว่าใครจะสามารถเคลียได้ในเรื่องนี้และขอให้ทุกฝ่ายนำมาเป็นบทเรัยนในการใช้วิชามารเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและต่อไปสมควรที่จะให้มารับจ้างบริหารงานอีกเช่นนั้นหรือ….

FacebookTwitterGoogle+Share

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เดินหน้ามาตรการเยียวยา

IMG_187600160045919ในขณะที่บัญชีโครงสร้างเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจกลุ่ม 3 (รวม กคช.ด้วย) ยังค้างวาระการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่ปกติวิสัยในทุกครั้งสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจแตกต่างจากข้าราชการโดยสิ้นเชิงอย่า

งไรก็ตามสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)ได้เร่งทำงานในมาตรการการเยียวยากรณีวุฒิแรกเข้าจากนโยบายของรัฐบาลทำให้พนักงานที่ทำงานมาก่อนเสียเปรียบในส่วนของข้าราชการมีมาตรการรองรับชัดเจนด้วยความรวดเร็วเหมือนเดิมเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องนี้สอดคล้องกับบัญชีโครงสร้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับมาตรการเยียวยาคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้บรรจุเรื่องนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 แนวทางการคำนวณตามตามรางที่แนบโดยมีเป้าหมายร่วมกันให้ทุกรัฐวิสาหกิจใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันเนื่องจากขณะนี้บางรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะในกลุ่มที่ 1 และ 2 ทำเรื่องนี้ล่วงหน้าไปแล้ว C-13 ให้ความรู้เพิ่มเติมสำหรับในส่วนของข้าราชการรัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องนี้ด้วยความรวดเร็วในมาตรการเยียวยาหลังจากมีการปรับเงินเดือนข้าราชการเมื่อปี พ.ศ.2555 หลังจากมีการใช้นโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท และวุฒิปริญญาตรีแรกเข้า 15,000 บาท ดังนี้:-

(1.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.0809.5/ว.82 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม(ใช้แทนคำเยียวยา)ย้อนหลัง 1 มกราคม 2556 

(2.) พนักงานราชการ ที่ นร.1008.5/7 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการมีสูตรการคำนวณประกอบด้วย

      *  อัตราค่าตอบแทนใหม่=อัตราแรกบรรจุใหม่+เงินชดเชย (เงินชดเชย=อัตราชดเชย 0.67 คูณด้วย ค่าตอบแทนปัจจุบัน-อัตราแรกบรรจุเดิม)*

(3.) ข้าราชการ หนังสือที่ นร.1008.1/ว.20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง จะมีช่วงเงินเดือนและจำนวนที่ได้รับตามวุฒิใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 และ 1 มกราคม 2557

      *จากเอกสารอย่างเป็นทางการจะห็นได้ว่าในส่วนของข้าราชการรัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบในการปรับเงินเดือนชดเชย(เยียวยา)มีผลย้อนหลังไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556*

ดังนั้นจากประสบการณ์อันยาวนานในทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนพักงานรัฐวิสาหกิจ C-13 บอกได้ว่าไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายหากไม่มีการรวมตัวกันระหว่างสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจด้วยกันในนาม “สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส)” มาตรการเยียวยาในครั้งนี้เริ่มช้ากว่าข้าราชการปีกว่าและยังไม่มีใครตอบได้หลังจากผ่านมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ชุดใหญ่แล้วจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในช่วงไหนคงต้องติดตามกันต่อไปเนื่องจากตัวแปรสำคัญคือ สคร.(กระทรวงการคลัง)

FacebookTwitterGoogle+Share

การแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินคืนให้ลูกค้าล่าช้า

จากการที่มีลูกค้าได้ร้องเรียนมาที่สหภาพฯ ค่อนข้างมากในเรื่องของความล่าช้าในการจ่ายเงินคืนให้กรณีการยื่นกู้ธนาคารไม่ผ่านโดยกำหนดไว้ภายใน 90 วัน ในทางปฏิบัติจริงบางรายเกิน 90 วัน สหภาพฯ จึงได้นำเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เมื่อวันที่  21 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์โดยฝ่ายบริหารได้แบ่งการทำงานเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในพื้นที่ส่วนกลางจะกำหนดระยะเวลาให้เร็วขึ้นไม่เกิน 45 วัน ส่วนสำนักงานในต่างจังหวัดยังคงกำหนดระยะเวลาภายใน 90 วัน ทั้งนี้เนื่องจากการจ่ายเงินคืนให้กับลูกค้าจะเกี่ยวข้องกับเอกสารแนบประกอบเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ สำหรับวิธีการปฏิบัติฝ่ายบริหารจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติกันต่อไปเพื่อสร้างความประทับใจต่อลูกค้าในการให้บริการด้วยความรวดเร็ว C-13 ฝากไว้ว่าวันนี้หากเราไม่มีลูกค้า(ประชาชน)เราก็อยู่ไม่ได้มีทางเลือกมากมายจากเอกชนในการสร้างบ้านไม่ได้เป็นธุรกิจผูกขาดเหตุผลสำคัญที่ยังมีประชาชนสนใจโครงการของ กคช.เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐมีความมั่นใจว่าซื้อบ้านได้บ้านไม่ถูกโกงส่วนการให้บริการหลังการขายเป็นอีกประเด็นหนึ่งมีกิจกรรมเสริมอีกมากมายในโครงการภาคเอกชนจะไม่มีจากประสบการณ์ตรงในการขายโครงการลูกค้าของ กคช.เองเป็นผู้แนะนำให้มาซื้อโครงการค่อนข้างมากและสุดท้ายต้องขอบคุณลูกบ้านทุกท่านได้แจ้งข้อมูลให้กับสหภาพโดยตรงเพื่อร่วมกันหาทางออกในทุกเรื่องด้วยดีเสมอมาฝ่ายบริหารและสหภาพฯ เรายินดีที่จะรับฟังและร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

FacebookTwitterGoogle+Share

ความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกจ้างสหกรณ์ฯ เป็นลูกจ้าง กคช.

C-13 เชื่อว่าในเรื่องนี้มีการสอบถามกันมาค่อนข้างมากไม่ว่าจะพบกับลูกจ้างคนไหนตกลงจะเป็นอย่างไรมีความหวังมากน้อยแค่ไหน…คงต้องบอกว่าสหภาพฯ ชุดนี้จะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้นำเสนอเป็นวาระในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์และมีการประชุมต่อเนื่องสามครั้งรวมถึงวันนี้ 21 มกราคม 2558 C-13 ขอแจ้งให้ทราบว่ารายชื่อทั้งหมดได้เสนออย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วและในวันนี้ได้รับคำชี้แจงจาก รผว.เชาวนินทร์ พรมรัตนพงษ์ ..ในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ว่านโยบาย ผว.กฤษดา ยังให้ความสำคัญตามข้อเสนอของสหภาพอย่างต่อเนื่องขอเวลาให้มีการปรับเปลี่ยนโครงอัตรากำลังใหม่เพื่อรองรับงานที่จะเกิดขึ้นได้จ้างที่ปรึกษามาวิเคราะห์เรื่องนี้ไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากเข้าที่เข้าทางแล้วจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ C-13 เชื่อมั่นในคำพูดของ รผว.เชาวนินทร์ฯ ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดในสิ่งที่ได้พูดคุยกันนอกรอบและทำได้ตามที่บอกไว้ทุกเรื่องสิ่งไหนบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ตรงไปตรงมา… ดังนั้นขอให้ช่วยกันทำงานให้ดีในปีนี้เราต้องยอมรับเป็นภาระหนักพอสมควรที่ต้องช่วยกันทุกวิถีทางในการหารายได้เข้ามาเพื่อรองรับค่าใช้จายที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อองค์กร (กคช.)อยู่รอดพวกเราอยู่รอดเช่นเดียวกันอย่าลืมว่าในปีนี้เป็นการเปิดขายโครงการใหม่นั่นหมายถึงยังไม่ได้เกิดเป็นรายได้อย่างแท้จริงกว่าจะขายได้ตามยอด เปิดประมูลงาน และขายกันต่อ สุดท้ายคือรายได้อย่างแท้จริงคงต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยเกือบสองปี

FacebookTwitterGoogle+Share

ขอประนามพฤติกรรมไม่เหมาะสม

จากกรณีพนักงานมีหน้าที่ไปจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามความรับผิดชอบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรที่มีการบรรจุผู้อยูู่อาศัยตั้งแต่ปีที่ 5 ไปแล้ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายรับทราบและต้องปฏิบัติ สำหรับในช่วงที่ยังอยู่ในความดูแลของ กคช.เนื่องจากมีโครงการบ้านเอื้ออาทรเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเป็นไปไม่ได้ที่จะให้พนักงานในแต่ละสำนักงานเข้าไปดูแลวิธีที่การเคหะนำมาใช้คือการจัางบริษัท Outsources เข้ามารับผิดชอบทำหน้าที่เปรียบเสมือนตัวแทนของการเคหะฯ แต่ก็ต้องถามว่าส่วนใหญ่ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ ให้บริการประชาชนในฐานะผู้รับจ้างมากน้อยเพียงใดคำตอบคือต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นถึงที่สุดก็ต้องมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากเจ้าของโครงการตัวจริงคือลูกบ้านไม่ยอมรับวันนี้ในหลาย ๆ โครงการได้ทะยอยจดนิติบุคคลอาคารชุดตามกฏหมายไปหลายแห่งเมื่อจดเป็นนิติบุคคลอาคารชุดแล้วสิ่งที่ทุกคนในชุมชนต้องดำเนินการคือการจ่ายค่าส่วนกลางเพื่อนำเงินส่วนนี้มาบริหารชุมชนและสามารถเลือกบริษัทไหนก็ได้รวมถึงการจัดตั้งรวมตัวบริหารกันเองสุดแล้วแต่ C-13 เกริ่นนำในเรื่องนี้ในเมื่อบริษัทที่รับจ้างไม่สามารถเข้าถึงลูกบ้านได้คงไม่มีใครจ้างต่อหมายถึงตัวเองต้องสูญเสียรายได้ที่เคยได้จึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้อยู่ต่อ เช่น การอ้างรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เป็นสูตรสำเร็จ C-13 ได้ฟันธงให้ยกเลิกไม่มีการต่อสัญญาที่โครงการบ้านเอื้ออาทรมิตรภาพ 2 จังหวัดหนองคายให้ดูเป็นตัวอย่างไปแล้ว วันนี้สิ่งที่ทำน่าเกลียดมากจากเหตุการณ์พนักงานไปจดนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมวิไล(บ้านฉาง) จังหวัดปทุมธานี ปรากฏว่าถูกขัดขวางใช้วิชามารทุกรูปแบบจาก บริษัทOutsources รายหนึ่งเป็นรายใหญ่ได้งานดูแลโครงการหลายโครงการขัดขวางการปฏิบัติงานไม่ให้จดนิติบุคคลอาคารชุดยังโชคดีที่พนักงานสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จนทำเรื่องนี้สำเร็จในเรื่องนี้สหภาพฯ ขอประนามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและขอให้ฝ่ายบริหารยกเลิกสัญญาในโครงการที่เหลือหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข จะเห็นได้ว่าในเรื่องนี้มีการร้องเรียนการบริหารโครงการที่ต่ำกว่ามาตรฐานค่อนข้างมากถึงที่สุดหนีไม่พ้น กคช.ต้องเสียชื่อเสียงอยู่ดี…ที่มาที่ไปของบริษัทนี้ไม่ธรรมดาตรงนี้ไม่ว่ากันแต่หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนคอยช่วยเหลือสำนักงานดูแลเคหะชุมชนกลับปล่อยปละละเลยทั้งที่ กคช.จ่ายเงินค่าจ้างให้ทุกเดือน….เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต่อไปต้องคิดกันให้รอบคอบสำหรับโครงการใหม่จะบริหารจัดการกันอย่างไรเพราะเรามีบทเรียนค่อนข้างมากจากผู้ประกอบการที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่มุ่งแต่การฟันราคาเพื่อได้งานส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ล่าสุดได้มีการยกเลิกสัญญาจ้างบริหารบริษัทนี้ในโครงการปทุมวิไลไปแล้วในเมื่อมีพฤติกรรมแบบนี้โครงการอื่นก็ไม่สมควรบริหารกันต่อ….สุดท้ายสำหรับพนักงานที่ถูกขัดขวางการปฏิบัติงานที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขอให้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรตามสายงานเพื่อนำเสนอเรื่องนี้ให้ผู้บริหารในสายงานระดับสูงดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

FacebookTwitterGoogle+Share

ผว.อนุมัติหลักการในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนจากสัตว์ปีกเรียบร้อยแล้ว

จากการนำเสนอของ C-13 ในการแก้ไขปัญหากรณีห้องว่างสำหรับอาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรทุกโครงการจะเป็นที่อยู่อาศัยของนก(โดยเฉพาะนกพิราบเป็นจำนวนมาก)ส่งผลเสียหายต่อภาพพจน์และการขายโครงการเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายทราบกันดีมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรียด่วนในเรื่องนี้ตั้งใจจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในวันที่ 21 มกราคม 2558 ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากฝ่ายการตลาดและขายว่าผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ นายกฤษดา รักษากุล ได้อนุมัติการแก้ไขปัญหาของโครงการบ้านเอื้ออาทรในส่วนที่เหลือเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 แล้วดังนี้:-

(1) งานซ่อมแซมอาคารแบ่งเป็นพื้นที่ กทม.และปริมณฑล 3 จังหวัด(ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ) เป็นหน้าที่ของสว่นกลางเป็นผู้ดำเนินการ(กสข.กต.) มีปริมาณงาน 131 โครงการ จำนวน 7,156 หน่วย

(2) พื้นที่ภูมิภาคและปริมณฑล 2 จังหวัด (สมุทรสาครและนครปฐม) สำนักงานดูแลเคหะชุมชนในสังกัดเป็นผู้ดำเนินการ มีปริมาณงานรวม 285 โครงการ จำนวน 10,162 หน่วย

(3) สำหรับเนื้องานและขอบเขคกการดำเนินงานซ่อมแซมอาคารคงเหลือประกอบด้วย

      3.1 งานจัดทำความสะอาดภายในห้องพักอาศัย เช่น การชำระล้างสิ่งสกปรก การขัดพื้น การกำจัดมูลสัตว์ เป็นต้น

     3.2 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการเคหะชุมชนโครงการสีเขียว(ขายง่าย)สามารถดำเนินการซ่อมแซมอาคารได้ทันที กรณีโครงการสีแดง(ขายยาก)ให้ซ่อมแซมเมื่อมีผู้ซื้อแล้ว

    3.3 งานติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการรบกวนจากสัตว์ปีก เช่น ตาข่าย เป็นต้น

ดังนี้นในเรื่องนี้เมื่อมีการอนุมัติในหลักการจาก ผว.เรียบร้อยแล้วสหภาพฯ จึงขอถอนเรื่องในการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2558 และเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

FacebookTwitterGoogle+Share

สถิติการเยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 1042 ท่าน
ผู้เยี่ยมหน้านี้ : 1042 ท่าน
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้ : 13 ท่าน
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 3577 ท่าน
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้: 2 ท่าน
โพสต์ที่มีผู้ชมสูงสุด : คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เดินหน้ามาตรการเยียวยา
เริ่มนับตั้งแต่ : ธันวาคม 25, 2014

ปฏิทิน

มกราคม 2015
พฤ อา
« ธ.ค.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031