อย่าอ้างตัวชี้วัดจนทำงานกันไม่ได้

การประเมินผลการทำงานโดยการใช้ตัวชีวัดโดยหลักการเป็นสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการบอกกล่าวให้พนักงานทุกฝ่ายรับทราบและปฏิบัติ C-13 เห็นด้วยในเรื่องเหล่านี้เป็นเงื่อนไขสำคัญในภาครวมของ กคช.เชื่อว่าทุกคนเข้าใจกันไม่ได้ปฏิเสธ ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกส่งผ่านมายังสหภาพฯ ในเรื่องของการใช้งบประมาณระหว่างหน่วยงานไม่ได้หมายถึงความขัดแย้งแต่มักจะอ้างว่าต้องประหยัดงบประมาณเพราะตัวชี้วัดที่เห็นชัดเจนในเร่ื่องของการทำงานระหว่างฝ่ายการตลาดและขายและฝ่ายบริหารงานเคหะชุมชนเมื่่อพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนคงมองออก กคช.สร้างบ้านขายคือสินค้าหลักสำหรับโครงการที่เป็นบ้านส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาในเรื่องของหญ้าขึ้นรกรุงรังเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีหน้าที่ตัดหญ้าไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มเกิดเป็นเรื่องปกติต้องทำให้ลูกค้ามองเห็นแล้วน่าดู สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือการอ้างจากระดับบริหารมักจะบอกว่าไม่อยากจะตัดหญ้าเพราะตัวชี้วัดเรื่องของการควบคุมรายได้คงไม่ต้องบอกว่าเป็นฝ่ายไหนที่มีหน้าที่ต้องดูแลโครงการ C-13 จะพูดอยู่เสมอสิ่งไหนที่จ่ายไปเพื่องานจะได้เดินหน้าทำไมจะต้องเสียดายเงินเมื่อผลที่ได้รับมีมากมายมากกว่าค่าใช้จ่ายในทุกเรื่องในการทำงาน ดังน้้นในเรื่องเหล่านี้ลองหันมาทบทวนดูเราจะกอดตัวชี้วัดจนทำงานไม่ได้เพื่ออะไร….จะมีประโยชน์อะไรตัวชี้วัดผ่านแต่งานไม่คืบหน้า…..หรือจะปล่อยให้หญ้าท่วมจนมองไม่เห็นโครงการและมาภาคภูมิใจว่าตัวชี้วัดผ่านเช่นนั้นหรือ

FacebookTwitterGoogle+Share

อย่าให้เกิดขึ้นอีกทำให้ถูกข้้นตอนการก่อสร้าง

จากการที่สหภาพฯ ได้รับการร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างโครงการหารายได้ระยะที่ 1 จังหวัดอุดรธานี กรณียังไม่ได้ลงนามในสัญญาและส่งมอบพื้นที่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามสหภาพฯ ยืนยันว่าไม่ถูกต้อง ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ในประเด็นนี้ C-13 ได้รับคำชี้แจงจากฝ่ายบริหารในสายการบังคับบัญชาโดยตรงยอมรับในเรื่องนี้ตามที่สหภาพฯ นำเสนอในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ดังนั้นในเรื่องนี้สหภาพฯ ได้ยืนยันในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขอให้ทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนอย่าใช้ความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวทำให้เกิดปัญหาจะเตรียมงานของผู้รับเหมาก็เตรียมไปไม่ใช่ทำไม่รู้ไม่เห็นสำนักงานดูแลเคหะชุมชนในพื้นที่ลำบากใจและถูกขอให้เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้างโดยตำแหน่งแล้วเป็นอย่างไรถูกสอบสวนในเรื่องของการตรวจรับงานและต้องไปต่อสู้ในศาลหลายคดีโดยที่แทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องในการก่อสร้างโครงการเคยเห็นใจหรือไม่ทุกคนเอาตัวรอดปล่อยให้ต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวเช่นนั้นหรือ จะอ้างเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ฟังไม่ขึ้นสหภาพเตือนกันไว้ขณะนี้โครงการระยะที่ 1 เริ่มเซ็นสัญญาการก่อสร้างอย่าให้เกิดปัญหาแบบเดิม ๆ อีก สหภาพฯ เตือนไว้ล่วงหน้าและหวังว่าทุกฝ่ายคงเข้าใจหากไม่ฟังกันอะไรจะเกิดขึ้น….อย่ามาโทษกันภายหลัง …นโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรคงเข้าใจกันเป็นอย่างดีไม่ต้องตีความกันอีก….

FacebookTwitterGoogle+Share

ไม่ต้องแปลกใจวันนี้ไม่ว่าทำอะไรที่ไหนสหภาพฯ รู้ได้อย่างไร

ไม่ว่าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นอยู่ตรงไหนของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ กคช.มีหลายคนมักจะตั้งคำถามว่า สหภาพฯ รู้ได้อย่างไรบางครั้งไปมองว่าใครที่สนิทกับ C-13 เป็นคนนำข่าวไปบอกคงต้องขอบอกว่าให้เปลี่ยนความคิดแบบนี้เสียใหม่ สหภาพฯ กคช.ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อ Online อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น Website Nnaworkers.com ต้นฉบับกระดานข่าว C-13/Lineส่วนตัว /Facebook สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการเคหะแห่งชาติ(กคช.) และยังเชื่อมต่อไปยัง Twitter มีการเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องและเป็นการสื่อสารสองทางมีผู้ติดตามทั้งภายใน กคช.เองและภายนอกมากมายเฉลี่ยวันละไม่น้อยกว่า 10000 ครั้ง ทังหมดนี้รับผิดชอบหลักคือ C-13 ขอใช้คำว่าติดลมบนไปเรียบร้อยแล้วยังไม่รวมแฟนเพจใน Facebook ของสหภาพฯ เป็นหลักล้าน มีอะเไรที่ไหนอย่างไรมีหรือสหภาพฯ จะไม่รับรู้ขึ้นอยู่กับว่าจะนำเสนอเรื่องเหล่านี้หรือไม่เท่านั้นขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจและเลิกถามกันว่ามาจากไหนรู้ได้อย่างไร จากที่สหภาพใช้สื่อ Online ทุกรูปแบบอย่างได้ผลวันนี้ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)เป็นองค์กรศูนย์รวมของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 45 สหภาพฯ ได้มอบหมายให้ TumC-13 ศักดา มังคะลี ประธานสหภาพ กคช.รับผิดชอบเป็นบรรณาธิการและวางสื่อให้กับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) อย่างเป็นทางการเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์มีผู้ติดตามข่าวของ สรส.กว่าหกพันคน แสดงถึงการยอมรับระหว่างผู้นำสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจด้วยกันในผลงานการใช้สื่อและการเขียนข่าวของสหภาพฯ กคช. ไม่ว่ามีอะไรที่ไหนอย่างไรเครื่อข่ายสื่อ Online จะช่วยกันบอกมาที่สหภาพฯ ตลอดเวลาขอให้เลิกกล่าวหาว่าใครนำข่าวไปบอกสหภาพฯ

FacebookTwitterGoogle+Share

บทบาทของบริษัทลูก Cemco จะอยู่ตรงไหน

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในวันนี้ (24 เมษายน 58) C-13 ได้เปิดประเด็นไว้ในเรื่องของบริษัท Cemco จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างไร…และเชื่อว่าในเรื่องนี้พนักงานรุ่นใหม่แทบจะไม่มีใครรู้จักว่า กคช.มีบริษัทลูกหนึ่งเดียวก่อตั้งมานานเกือบยี่สิบปีถึงวันนี้ทำไมถึงแทบจะไม่คืบหน้าไปไหนทั้งที่วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อแบ่งเบาภาระกิจของ กคช.โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลชุมชน ด้วยเงินลงทุนของ กคช.เองยี่สิบล้านบาท และภาคเอกชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนด้วย ได้ตั้งคำถามให้ฝ่ายบริหารตอบและทราบมาว่าในขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของ Cemco ใหม่ทั้งหมด สหภาพฯ มองในหลักการว่าหาก กคช.ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ทำอย่างไรที่จะให้บริษัทลูกเข้ามาแบ่งเบาภาระกิจองค์กรแม่ได้เมื่่อมีกำไรเงินส่วนนี้จะกลับคืนมาเป็นรายได้ให้กับ องค์กร โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารชุมชน กคช.ใช้เงินมากมายในการจ้างบริษัทเข้ามาบริหารกำไรตกไปอยู่กับผู้ประกอบการทั้งหมด ทำอย่างไรให้เงินก้อนนี้สามารถกลับมาเป็นรายได้เข้า กคช.ไม่ต้องทั้งหมดก็ได้เช่นเดียวกับภาคเอกชนใช้วิธีการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ…วันนี้สหภาพฯ เปิดประเด็นไว้เป็นการบ้านให้ฝ่ายบริหารนำไปทบทวนกันใหม่และในเรื่องนี้ทราบมาว่าทางคณะกรรมการ กคช.เองแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเพิ่งจะมาบอกว่า กคช.เองมีบริษัทลูกหนึ่งเดียวคือ Cemco

FacebookTwitterGoogle+Share

ความคืบหน้าเรื่องของค่าที่พัก

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 4/2558 วันนี้(24 เมษายน 2558) วาระติดตามในเรื่องค่าที่พักสำหรับพนักงานในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด C-13 ขอแจ้งความคืบหน้าดังนี้:-

สหภาพฯ เสนอให้ปรับปรุงค่าที่พักขั้นต่ำวันละ 700 บาท ได้มีการเสนอเรื่องนี้เข้า Topteam รับหลักการได้ดำเนินการตามขั้นตอนจากมติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เห็นด้วยตามที่สหภาพฯ เสนอ โดยแบ่งพนักกงานออกเป็นสามระดับคิดบนพื้นฐานเริ่มต้นที่วันละ 700 บาท เฉพาะประเภท ก ในประเด็นแรกส่วนประเด็นที่สองฝ่ายบริหารมองว่าควรปรับเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงไปพร้อมในคราวเดียวกันไหน ๆ ปรับเพิ่มแล้วทำให้ครบถ้วน C-13 ก้ต้องขอบคุณแทนพนักงานถือได้มากกว่าที่สหภาพฯ เสนอ ดั้งนั้นในเรื่องนี้จะนำกลับเข้าไปในที่ประชุม Topteam พิจารณาอีกรอบในเดือนพฤษภาคมจะได้ข้อสรุปทั้งหมด และจะนำมาแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์อีกครั้ง  *เป็นอันว่า กคช.จะปรับเพิ่มทั้งค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง* วันนี้สหภาพฯ ขอแจ้งเป็นข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าเมื่อได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการทั้งค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักในตัวเลขที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป….*เป็นอีกหนึ่งผลงานล่าสุดของสหภาพฯ ในยุค นายศักดา มังคะลี เป็นประธาน….”สหภาพอยู่ได้เพราะสมาชิก ไม่มีสมาชิกไม่มีสหภาพ…” ใครที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกสหภาพฯ ก็ขอเชิญชวนเข้ามาโดยเฉพาะพนักงานใหม่….

FacebookTwitterGoogle+Share

เรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2554 กำหนดการประชุมในวันที่ 24 เม.ย. เวลา 10.00 น. สำหรับในเวทีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าของ กคช.เป็นแบบอย่างที่ดีฝ่ายบริหารให้ความสำคัญมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องทุกเดือนสหภาพฯ ต้องขอบคุณประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ นายไพรัช  พรสมบูรณ์ศิริ และในฐานะคณะกรรมการ กคช.ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยดีตลอดมาซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความสำเร็จเป็นอย่างมากที่เกิดประโยชน์ต่อพนักงานในหลายเรื่องในยุค นายศักดา มังคะลี เป็นประธานสหภาพฯ ขณะนี้ยังมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของฝ่ายบริหารซึ่งจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องดังนี้:-

(1) การปรับเพิ่มค่าที่พักให้แก่พนักงาน กคช.

(2) การแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมวิไล (จังหวัดปทุมธานี)

(3) การจัดประโยชน์อาคารศูนย์ชุมชน

(4) ขอให้พนักงานที่มีอายุงานคงเหลืออีก 1 ปี สามารถกู้เงินสวัสดิการเนื่องจากกรณีเกษียณอายุได้ทุกคน

(5) การก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดอุดรธานี *เรื่องนี้ฝ่ายบริหารในสายงานที่รับผิดชอบต้องชี้แจง*

*สำหรับเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินเดือนทั้งระบบอยู่ในวาระที่สำคัญในเรื่องนี้ได้ชี้แจงอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วทั้งฝ่ายบริหารและสหภาพฯ ร่วมดำเนินการในเรื่องนี้ในทุกขั้นตอนจากมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ได้มีมติไว้ล่วงหน้าแล้ว*

*สำหรับการนำเสนอเรื่องเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาคงต้องให้คณะกรรมการสหภาพฯ ประชุมประจำเดือนในวันที่ 23 เม.ย.นี้ ระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นมากเนื่องจากติดวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ C-13 ยึดหลักต้องผ่านมติของคณะกรรมการก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

FacebookTwitterGoogle+Share

มติคณะรัฐมนตรี 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อพูดถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเรื่องที่พนักงานต้องติดตามและให้ความสำคัญเพราะคือเงินก้อนสุดท้ายสำหรับเก็บออมไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กคช.คณะกรรมการกองทุนมีความตั้งใจที่จะดูแลในเรื่องนี้สูงมากวันนี้ C-13 เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุุดนี้มีอะไรใหม่จะพยายามนำเสนอให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนอีกหนึ่งช่องทาง ในภาครัฐได้มีการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนรัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ขณะนี้กำลังเสนอเข้าที่ประชุม สนช.มีสาระสำคัญดังนี้:-

1. แก้ไขเพิ่มเติมให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราไม่ต่ำกว่าเงินสะสมของลูกจ้างเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถจ่ายเงินสะสมในอัตราที่สูงขึ้นได้โดยที่นายจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้น

2. กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกประกาศให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการชั่วคราวได้ในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

3. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ละวิธีการนำเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ สำหรับลูกจ้างที่ไม่ได้แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุนไว้

4. แก้ไขเพิ่มเติมในวิธีการบันทึกรายได้ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในกองทุุนหลายนายจ้าง

5. แก้ไขเพิ่มเติมให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะลูกจ้างออกจากงานเมื่อมีอายุไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีบริบูรณ์ สามารถขอรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นงวดได้

6. เพิ่มการกำหนดให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพ สามารถโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพได้

7. แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการจ่ายเงินกองทุนให้แก่ลูกจ้างและกำหนดโทษผู้จัดการกองทุนในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนด

*ทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อผ่านการพิจารณาจาก สนช.คาดว่าคงใช้เวลาไม่นาน*

FacebookTwitterGoogle+Share

สถิติการเยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 59 ท่าน
ผู้เยี่ยมหน้านี้ : 59 ท่าน
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้ : 75 ท่าน
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 11601 ท่าน
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้: 0 ท่าน
โพสต์ที่มีผู้ชมสูงสุด : คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เดินหน้ามาตรการเยียวยา
เริ่มนับตั้งแต่ : ธันวาคม 25, 2014

ปฏิทิน

พฤษภาคม 2015
พฤ อา
« เม.ย.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031